Lirik Lagu Bugis Mappadendang

Penulis: -
Lirik Lagu Bugis Mappadendang
Mappadendang

Narekko laoki ri Sulawesi
Lolang-lolakki ri tana Ogi
Leppang mabbenni-benni
Pirasai ase banda malunrae

Parepare mana mita
Bombang silacu-lacu
Aganna lacu-lacu
Lopi pallureng berre

Dendang alani dendang
Dendang mappadendang
Mappadendangni ana Ogie
Pirasai nyamengna
Nyamengna aresona

Ri Sulawesi mana mita
Galung temmakaloang
Paggalungna makaroa
Pole tasseddi kampong

Massumange tongeng waseng ana Ogie
Majjijireng marengngala pole tasseddi kampong

Dendang alani dendang
Dendang mappadendang
Mappadendangni ana Ogie
Pirasai nyamengna
Nyamengna aresona

Amo pole bosie
Amo pole pellae
Mattunru-tunru totoi
Sappai atuongenna

Ase banda malunrae
Rilureng lao daerah
Ribawai ri wanuae
Wanua kurangnge berrena

Dalam bahasa indonesia:
Berdendang

Apabila kamu berkunjung ke Sulawesi
Jalan-jalan ke tanah Bugis
Singgah untuk bermalam
Rasakan gurihnya padi banda

Di Parepare saya melihat
Ombak yang berkejaran
Apa yang berkejaran
Perahu yang membawa beras

Dendang dan berdendang
Dendang berdendang
Berdendanglah anak Bugis
Rasakan seruhnya
Seruhnya pekerjaannya

Di Sulawesi saya melihat
Sawah yang sangat luas
Petaninya yang begitu ramai
Dari berbagai kampung

Betapa bersemangatnya anak-anak Bugis
Berjejeran untuk memanen dari berbagai kampung

Dendang dan berdendang
Dendang berdendang
Berdendanglah anak Bugis
Rasakan seruhnya
Seruhnya pekerjaannya

Walau datang hujan
Walau datang panas
Sangat bersungguh-sungguh
Mencari penghidupan

Padi banda yang gurih
Diangkut menuju daerah
Dibawa ke kampung
Kampung yang kekurangan beras