Permainan Tradisional Pua-pua Nene

Penulis: -
Permainan Tradisional Pua-pua Nene
Pua-pua nene adalah permainan tradisional untuk menyenangkan hati si anak. Antara anak kecil dan orang tua, misalkan si ibu duduk di kursi atau tempat yang lebih tinggi sambil menlonjorkan kaki ke bawah.

Si anak duduk di kaki sambil menghadap ke ibu seraya dipegang tangannya. Kaki diayaun samil menyanyikan:

“Pua-Pua Nene, Unorakko Ri Pasa, Pasa Ta’toro Toro, Uwelliakko Lumpane, Bete Dua Palippina.”

Atau

“Pua-pua Nene, Unorekko Ripasa, Pasa Tattoro Toro, Uwelliakko Ulu Bale, Ulu Bale Masapi, Masapi Tekkuanre Lenrong Tekkuadduroang.”

Atau

“Ana’na Datu’e, Mappagoe Goe Aje Riattanna Pulu Paja, Paja Tokko Bosi, Ellang Tokko Esso Dere Dereni Uroe, Makkatenni Ripappae, Mappadaung Kaladie.”

Sumber:
Nasaruddin Koro, Ayam Jantan Tanah Daeng, 2006, Jakarta, Ajuara